O Nas

od 2000 roku

Zmiany  struktury organizacyjnej  służby   zdrowia   przyczyniły się do  powstania    firmy   TRANS-MAJ   w  kwietniu  2000r.

Właścicielem, a za razem założycielem  firmy jest  Waldemar Majewski, który przez wiele lat ściśle związany jest ze służbą zdrowia. Pracując  w  pogotowiu  ratunkowym nabył doświadczenie w tym  kierunku  i  kontynuuje,  a także przekazuje je swoim pracownikom we  własnej firmie, świadcząc najwyższej jakości usługi przewozów sanitarnych na  terenie   całego   kraju  i  zagranicą. 

doświadczenie

Firma zatrudnia doświadczony i najlepiej  przeszkolony personel, który zapewnia chorym profesjonalną   opiekę, rzetelność,   operatywność   i   dyskrecję, a przede wszystkim cechuje go serce, które okazuje każdemu korzystającemu  z  usług  pacjentowi.

Wykonujemy przewozy sanitarne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizujemy również  zlecenia  na  transport  sanitarny  od   osób  prywatnych.  Zabezpieczamy  pomoc  medyczną  w   imprezach   rekreacyjnych (festyny, integracje)  i  zawodach   sportowych  (np. zawody  konne,  wyścigi  kolarskie,  mecze  sportowe).

współpraca

Współpracujemy z wieloma firmami i organizacjami.
Są to między innymi:

Medicover  Sp. z o.o.
Medi-System Sp. z o.o
Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
SPZZOZ w Pruszkowie
AMEDS Sp. z o.o.
Ośrodki Opieki Społecznej na terenie całego kraju

misja

Organizujemy kompletne przewozy chorych specjalistycznymi ambulansami

wizja

Zapewniamy transport sanitarny specjalistycznymi karetkami spełniającymi wszystkie normy medyczne.

wartości

Na życzenie klienta, możliwość organizacji dowolnego zespołu i dowolnej ilości ambulansów